Organisatie

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt toezicht op de naleving van wettelijke regelingen die van toepassing zijn op het opsporen, winnen, opslaan en transporteren van delfstoffen. De dienst richt zich hierbij op de aspecten veiligheid, gezondheid, milieu, doelmatige winning en bodembewegingen.

SodM is een rijksinspectiedienst die gevestigd is in Den Haag. De dienst valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken. SodM werkt ook voor de ministers van SZW (voor arbeidsomstandigheden) en Infrastructuur & Milieu (voor milieu- en warenwetgeving) en voor het Openbaar Ministerie (voor strafrechtelijke onderzoeken).

Bij SodM werken een kleine 60 mensen. De dienst staat onder leiding van de Inspecteur-generaal der Mijnen. SodM is opgericht in 1810.