Melden calamiteit

Heeft uw melding spoed? Bel dan direct +31 (0)6 533 88 722. Via dit nummer zijn wij 24 uur per dag bereikbaar voor calamiteiten in de mijnbouw- en energiesector. Een calamiteit is:

  • Een dodelijk ongeval of zwaar letsel;
  • Brand, explosie of lekkage van gas of olie met gevaar voor de omgeving;
  • Een gebeurtenis met gevaar voor de volksgezondheid of onherstelbare schade voor het milieu.

Mijnbouwondernemingen zijn verplicht direct melding te doen van een calamiteit bij SodM.

Melden stralingsincident
Calamiteiten van stralingsincidenten op mijnbouwwerken en bij mijnbouwactiviteiten moet u melden op de website van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) via deze link. U komt bij een online formulier uit. Kies in het online formulier als Meldsoort ‘Incident: Straling’. Met ANVS zijn afspraken gemaakt voor het doormelden van stralingsincidenten in de mijnbouwsector naar SodM.

Meer weten?
Gasnetbeheerders vinden meer informatie in dit document: meldrichtlijn gasincidenten en ongevallen en het meldingsformulier gasincidenten en ongevallen

Voor mijnbouwondernemingen heeft de brancheorganisatie Nogepa meer informatie in dit document: Melding van ongevallen en voorvallen bij mijnbouwactiviteiten

Andere vragen of melden gasongeval?

De manier waarop incidenten en ongevallen gemeld moeten worden, zijn beschreven in de meldrichtlijn gasincidenten en ongevallen, zie ook de contactpagina van deze website.
Bent u geen mijnbouwonderneming, maar wilt u wel iets melden bij SodM? Lees op deze pagina hoe u contact met ons kunt opnemen: www.sodm.nl/contact.