Wijziging arbeidstijden in verband met corona-virus (geldig tot 1 maart 2021)

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) staat in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkgevers toe om medewerkers op mijnbouwlocaties 3 weken op en 3 weken af te laten werken. Dit schema wijkt af van de gebruikelijke 2 weken op en 2 weken af uit het Arbeidstijdenbesluit. Dit geldt zowel voor offshore locaties als voor onshore.

Met een schema van 3 weken op en 3 weken af wordt het risico op besmetting met het corona-virus beperkt. Artikel 5.10 van de Arbeidstijdenwet maakt dit afwijkende schema mogelijk.

Verruiming verlengd tot 1 maart 2021

Deze regeling gold in eerste instantie tot 1 juli 2020, maar is verlengd tot 1 maart 2021.