Arbeidstijden windparken op zee tot 1 juli 2020

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft op grond van Artikel 5.10 van de Arbeidstijdenwet  besloten de arbeidstijden voor werknemers die werkzaam zijn op windparken in de Nederlandse Exclusieve Economische Zone tijdelijk te verruimen. Het is toegestaan om onder voorwaarden een werkschema van 6 weken op 6 weken af te hanteren. Dit werkschema wijkt af van de gebruikelijke 2 weken op 2 weken af uit het Arbeidstijdenbesluit. Deze wijziging geldt tot 1 juli 2020. 

Vanaf 1 juli werkschema van 3 weken op en 3 weken af

De bedoeling was om met het verruimen van de arbeidstijden het risico op besmetting met het corona-virus te beperken. SodM heeft de ervaringen met deze tijdelijke verruiming recentelijk geëvalueerd. Daarnaast is het inmiddels makkelijker geworden voor de veelal buitenlandse werknemers om weer naar huis te reizen, omdat het vliegverkeer weer op gang komt. SodM heeft daarom besloten dat de tijdelijk verruiming van 6 weken op en 6 weken af, niet wordt verlengd na 1 juli 2020. Wel staat SodM toe dat medewerkers onder voorwaarden 3 weken op en 3 weken af werkzaam mogen zijn bij windparken op zee. Deze nieuwe tijdelijke verruiming geldt tot 1 maart 2021.