Advies SodM over winningsplan aardwarmte te Middenmeer (Middenmeer ii) (ECW Geowarmte I B.V.)

SodM concludeert dat de aardwarmtewinning te Middenmeer onder voorwaarden voldoet aan de  veiligheid van mens en milieu.

SodM heeft de risico’s van aardwarmtewinning in Middenmeer op 16 januari 2020 beoordeeld.

Procedure

Geothermieprojecten moeten voldoen aan de Mijnbouwwet. Hierin staat dat operators volgens een geldige winningsvergunning moeten winnen. De winning in Middenmeer is reeds sinds november 2014 aan de gang. De operator ECW Geowarmte I B.V. heeft de gevolgen van het winnen van aardwarmte bij Middenmeer (Noord-Holland) in kaart gebracht en deze beschreven in een winningsplan. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft verschillende partijen, waaronder SodM als toezichthouder, gevraagd hierover te adviseren.

Beoordeling winningsplan en advies

SodM heeft het winningsplan beoordeeld op de onderwerpen: veiligheid (bodemtrilling, bodemdaling); en nadelige gevolgen voor het milieu (putintegriteit, reservoir integriteit en gebruik van hulpstoffen).

SodM heeft op 16 januari 2020 de minister van EZK geadviseerd in te stemmen met het winningsplan als aan een aantal extra voorwaarden is voldaan.

Extra voorwaarden

De extra voorwaarden betreffen bodemtrilling, putintegriteit en reservoirintegriteit.

- SodM heeft de risico’s op bodemtrilling hoger ingeschat dan de operator. Daarom dient zij een specifieke seismische studie uit te voeren en te laten goedkeuren binnen 6 maanden na instemming met het winningsplan.

- De operator dient een Well Integrity Management Plan geïmplementeerd te hebben waarmee de putintegriteit voldoende geborgd zal worden.

- De operator dient aan te tonen dat de integriteit van het reservoir geborgd is, onder operationele parameters van de maximale injectiedruk en minimale temperatuur.

Instemmingsbesluit en bijbehorende adviezen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het ontwerp-instemmingsbesluit Middenmeer 2 op 28-1-2021 gepubliceerd. Het besluit en alle bijbehorende adviezen, waaronder dat van SodM, vindt u hier.