SodM verlengt tijdelijke verruiming Arbeidstijdenbesluit

SodM heeft in samenwerking met het ministerie van SZW besloten de tijdelijke verruiming van de arbeidstijden voor werknemers in de olie- en gas- respectievelijk wind op zee-industrie te verlengen tot 1 oktober 2021.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten de tijdelijke verruiming van de arbeidstijden voor werknemers in de olie- en gas- respectievelijk wind op zee-industrie te verlengen.

SodM heeft van brancheorganisaties en bedrijven de vraag gekregen of de tijdelijke verruiming van het werkschema van drie weken op / drie weken af - waarbij afgeweken wordt van het werkschema conform het Arbeidstijdenbesluit (maximaal twee weken op / twee weken af) – verlengd kon worden na de datum van 1 maart 2021. Het verruimen van dit schema wordt belangrijk geacht om het besmettingsrisico met het coronavirus te beperken.

Hierop heeft SodM besloten om de tijdelijke verruiming te verlengen. Werknemers op onshore en offshore mijnbouwwerken, respectievelijk bij windparken op zee mogen tijdelijk tot 1 oktober 2021 maximaal drie weken op / drie weken af arbeid verrichten. Deze tijdelijke verruiming is mogelijk op basis van artikel 5.10 van de Arbeidstijdenwet.