Documenten

Coördinerend/Specialistisch Inspecteur met geomechanische of reservoir engineering achtergrond

Functieomschrijving:

-        U zorgt voor een gecoördineerde advisering en toezicht op het het terrein van de afdeling Ondergrond

-        U beoordeelt geomechanische en/of reservoir engineering aspecten van winnings- en opslagplannen (opslag van stoffen in de diepe ondergrond).

-        U houdt toezicht op de naleving van winningsplannen en opslagplannen

-        U bent op uw terrein het ‘senior’ aanspreekpunt voor onder toezicht gestelde bedrijven. U spreekt bedrijven aan op onjuistheden, nalatigheden of overtredingen van wet- en regelgeving; en beweegt hen zo nodig tot het nemen van de vereiste maatregelen/acties.

-        U adviseert de betrokken departementen over mijnbouwtechnische aangelegenheden

-        U treedt op als opdrachtgever voor geomechanisch onderzoek

-        U ontwikkelt op uw vakgebied een visie op en draagt actief bij aan de doorontwikkeling van het toezichtsbeleid en realisatie daarvan, o.a. door het periodiek opmaken van de ‘staat van de sector’ en herziening van toezichtsarrangementen.

-        U draagt bij aan een transparante werkwijze en een actieve risicocommunicatie.

-        U onderhoudt contacten met wetenschappelijke adviesorganisaties en met collega inspecties in Nederland en internationaal over de toezichtsterreinen van de afdeling

Functie-eisen:

-        U heeft een afgeronde academische opleiding in bijvoorbeeld geologie, (geo)fysica, petroleum engineering of aanverwant terrein en bent leergierig.

-        U heeft tenminste 10 jaar relevante ervaring met alle ondergrondse aspecten van opsporing en winning van delfstoffen. Industriële ervaring in de sector is een pré.

-        U werkt vanuit overzicht en stelt de juiste prioriteiten in het werk in een politiek en maatschappelijk complexe en hectische omgeving

-        U durft kritisch te zijn bij het beoordelen van technische analyses

-        U treedt overtuigend op bij overleg met mijnondernemingen en overheidsinstanties

-        U heeft een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne

-        U bent resultaatgericht, zelfstandig en werkt prettig samen.

-        U heeft uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in de Nederlands en Engelse taal. Kennis van het Duits is een pré.

Competenties:

-        resultaatgerichtheid

-        samenwerking

-        analytisch vermogen

-        uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

-        overtuigingskracht

-        integriteit

-        Zie voor een nadere detaillering van de gevraagde competenties ook het Functiegebouw Rijk, functiegroep coördinerend/specialistisch inspecteur.

Omschrijving organisatie

Ziet u toe op een veilige en duurzame winning van delfstoffen en aardwarmte?

De inwoners van Nederland moeten er op kunnen vertrouwen dat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) hun veiligheid en gezondheid èn de bescherming van het milieu op transparante wijze borgt. Het winnen van aardgas, aardolie, aardwarmte en zout is immers niet zonder risico's. SodM speelt vanuit haar onafhankelijke positie een cruciale rol in deze politiek en maatschappelijk complexe vraagstukken. De rijksinspectie ziet er op toe dat het opsporen, winnen, opslaan en transporteren van delfstoffen en aardwarmte veilig gebeurt.

Omschrijving afdeling:

U rapporteert aan het Hoofd Ondergrond en werkt nauw samen met collega inspecteurs van onder meer de afdeling Boren. De afdeling Ondergrond van de directie ‘Ondergrond en Boren’ bestaat uit een team van specialisten in diverse disciplines, o.a. geomechanica, geodesie, mijnbouwkunde, geologie en reservoir engineering. Deze afdeling adviseert de Minister t.b.v. de vergunningverlening van opsporings- en winningsvergunningen voor delfstoffen en aardwarmte en anderzijds over de winningsplannen en opslagplannen. Een andere belangrijke taak is het toezicht op de sector. Daarnaast treedt de afdeling op als opdrachtgever voor strategisch wetenschappelijk onderzoek. Het betreft een zeer complex technisch en politiek-bestuurlijk werkterrein.

Solliciteren

Informatie over de vacature is te krijgen bij Wouter van der Zee

e-mail: W.E.vanderZee@minez.nl

Telefoon: 06-55493843

Uw curriculum vitae met een motivatiebrief ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via werkenbijsodm@minez.nl

Reageren kan tot en met 11 mei 2017.

 

Veiligheid. Milieu. Gezondheid.