Staatstoezicht op de Mijnen zoekt gezaghebbend Inspecteur-generaal

SodM is de toezichthouder op de delfstoffen- en energiewinning in Nederland. Veiligheid voor mens en milieu staan centraal.

SodM zoekt een ervaren bestuurder die onafhankelijk opereert in het politiek-maatschappelijk krachtenveld. Affiniteit met risicobeheersing bij grote bedrijven is essentieel.

Bekijk de vacaturetekst op www.algemenebestuursdienst.nl