Vacature Medewerker Toezicht

Wij zoeken een enthousiaste medewerker toezicht om de Afdeling "Boren" bij Staatstoezicht op de Mijnen te ondersteunen.

Iedere afdeling bij SodM heeft een Medewerker Toezicht. Het team van Medewerkers Toezicht ondersteunt ook elkaar. Hierdoor raak je ook betrokken met andere aspecten en afdelingen binnen SodM. SodM werkt sinds begin 2019 met een nieuw systeem voor de administratie van alle hoofdprocessen: inspecteren, adviseren en meer. Dit systeem ondergaat nog verdere ontwikkeling en de Medewerkers Toezicht hebben een belangrijke rol in deze ontwikkeling en het gebruik van dit systeem.

Dit ga je doen
Je gaat deel uitmaken van de afdeling Boren en rapporteert direct aan het Hoofd Boren. Je ondersteunt het team van inspecteurs bij het voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en administreren van inspecties, adviezen en overige bedrijfsprocessen . Je ontwikkelt je tot de spil van de afdeling op het gebied van ondersteuning van verschillende kantoorprocessen, documentatie, databases en andere (computer)applicaties. Je ondersteunt de manager en het team ook met creëren van overzichten, planning, het inrichten en beheren van dossiers en werkzaamheden in specifieke technische sectoren.

Dit ben jij
Je bent vakman/vrouw, legt gemakkelijk contacten, werkt zelfstandig en nauwkeurig, bent analytisch en hebt een hart voor veiligheid en kwaliteit. Je bent handig met gebruik van Excel en andere software. Je hebt een flexibele instelling, de agenda van de inspecteurs en daarmee jouw agenda wordt grotendeels door externe factoren gedreven en is niet altijd voorspelbaar.

Daarnaast heb je:
Je hebt minimaal een afgeronde MBO opleiding in een juridisch/administratieve richting en affiniteit met toezicht en het werken in de dynamische omgeving van mijnbouwactiviteiten en energievoorziening. Je hebt ervaring met document management en kennis van kwaliteitssystemen. Je kunt je goed verbaal en schriftelijk uitdrukken.

Dit bieden wij
Het werkveld is dynamisch en veranderlijk. Belangrijkste oorzaak hiervan is de energietransitie. Deze zal in de toekomst leiden tot meer en andere energiesoorten zoals aardwarmte, naast aardgas en -olie. Ook zal ondergrondse opslag van energie (o.m. waterstof) belangrijker worden. Ondergrondse opslag vindt plaats in uitgeproduceerde gasvelden en zoutcavernes.

Naast deze inhoudelijke uitdaging kun je rekenen op:

  • Een salaris in schaal 7. Zie tabel salarisschalen Rijksoverheid.
  • Een werkweek van 36 uur.
  • Een dynamische, professionele en resultaatgerichte werkomgeving.

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Solliciteren en contact
Wil je meer weten over deze baan en het team? Bel of mail dan met Jaap van der Sijp, coördinerend/specialistisch inspecteur afdeling Boren, tel: 06-11465832 of email: j.w.c.m.vandersijp@sodm.nl

Je curriculum vitae met een motivatiebrief ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk. Je kunt reageren tot en met 23 augustus 2019.

Als je eerst nog wil kijken of het werk en de omgeving iets voor je is, kunnen we ook in overleg met jouw huidige leidinggevende een detacheringsperiode overwegen.

SodM en ook jouw werkplek bevindt zich aan de Henri Faasdreef 312 in Den Haag.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over jouw toekomstige afdeling
De afdeling Boren van de directie ‘Ondergrond en Boren’ bestaat uit een klein, hecht team van specialisten in diverse disciplines, zoals in het ontwerp, aanleg, onderhoud en buiten gebruik stellen van boorgaten (onshore/ offshore). Deze specialisten houden zich op dit gebied tevens bezig met o.a. well integrity, chemicaliën, integrale risicoanalyses m.b.t. veiligheid voor mens en milieu en met de implementatie van nieuwe richtlijnen. De afdeling Boren houdt toezicht op alle mijnondernemingen die zich bezig houden met de opsporing en winning van olie, gas, zout en met de nu groeiende sector geothermie (aardwarmte). Zij zijn tevens opdrachtgever voor onderzoek daarin. Het betreft een zeer complex, breed, technisch en politiek-bestuurlijk werkterrein.

Staatstoezicht op de Mijnen
SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij de energiewinning, het benutten van de ondergrond en bij transport en distributie van energie, nu en in de toekomst. Dit doet SodM door advies te geven over en toezicht te houden op de winning, opslag en transport van de delfstoffen olie, gas en zout, en ook aardwarmte en wind op zee. SodM zet zich ervoor in dat werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen en omwonenden en burgers zich veilig voelen.

Daarnaast heeft SodM de taak om de Minister van Economische Zaken en Klimaat gevraagd en ongevraagd te adviseren over delfstoffenwinning. SodM heeft daarvoor gespecialiseerde kennis in huis en een goed overzicht van de verschillende sectoren.

SodM groeit momenteel naar ongeveer 100 medewerkers.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Solliciteer hier.