Waarom wil het SodM het HRA-model geen rol meer geven in de versterkingsopgave?

De HRA is een keten van modellen die wordt gebruikt om jaarlijks de risico’s als gevolg van de gasproductie in Groningen in te schatten. Met de HRA worden ook jaarlijks de risico’s van alle gebouwen in Groningen ingeschat.

De berekeningen voor 2020 hebben geen nieuwe huizen met een (licht) verhoogd risico geïdentificeerd. Daarnaast neemt de gaswinning, en daarmee de seismische dreiging, jaarlijks af. SodM verwacht daarom dat op basis van deze methodiek geen huizen meer aan de versterkingsopgave toegevoegd hoeven worden. Dat is dan ook de reden waarom SodM voorstelt om het HRA-model geen rol meer te laten spelen bij het bepalen van de omvang van de versterkingsopgave.