Besluit Wob-verzoek inzake werkprogramma Vermilion (Nijensleek)

Omdat het gevraagde document bedrijfsvertrouwelijke informatie betreft, wijst SodM het verzoek af.

Een burger heeft op basis van de Wet openbaarheid van bestuur in oktober 2018 een verzoek gedaan om het werkprogramma van Vermilion voor de reparatie van een lek aan de interne verbuizing van de put Nijensleek-01. Omdat het werkprogramma bedrijfsvertrouwelijke informatie betreft, wijst SodM het verzoek af.