Welke norm geldt er voor de veiligheidsrisico’s als gevolg van de aardbevingen in Groningen?

Voor de aardbevingen in Groningen neemt het kabinet de Meijdam-norm als uitgangspunt. Die norm schrijft de maximaal aanvaardbare kans voor dat iemand bij een aardbeving komt te overlijden door instorting van een gebouw, of afbrokkeling van onderdelen daarvan, zoals de schoorsteen. De commissie Meijdam heeft hiervoor de norm 10-5 per jaar geadviseerd. Een norm van 10-5 per jaar houdt in dat ieder individu een kans van 1 op 100.000 per jaar heeft om te komen te overlijden als gevolg van een aardbeving. De kans van 10-5 is dezelfde als die we in Nederland acceptabel vinden om te overlijden aan natuurrampen zoals overstromingen en windhozen. Om bestaande bouw aan de norm te kunnen laten voldoen is bij een deel van de gebouwen in Groningen versterking noodzakelijk. Daarom geldt gedurende de komende jaren tijdelijk de veiligheidsnorm van 10-4 per jaar. Deze norm wordt ook wel de tijdelijke veiligheidsnorm genoemd.