Meld een calamiteit

Het is verplicht direct melding te doen van een calamiteit of arbeidsongeval in de mijnbouw- of energiesector bij SodM.

Een calamiteit is:

  • Een dodelijk ongeval, ziekenhuisopname of (een redelijk vermoeden van) blijvend letsel;
  • Brand, explosie of lekkage van gas of olie met gevaar voor de omgeving;
  • Een gebeurtenis met gevaar voor de volksgezondheid of onherstelbare schade voor het milieu.

Meld 24/7 een calamiteit in de mijnbouw- of energiesector via

+31 (0)6 533 88 722

Dit nummer is alleen voor werkgevers van mijnbouwondernemingen, netbeheerders of operators van windparken.

Bent u een burger of omwonende? Neem dan contact op via de contactpagina van SodM.