Meld een calamiteit

Mijnbouwondernemingen zijn verplicht direct melding te doen van een calamiteit bij SodM.

Een calamiteit is:

  • Een dodelijk ongeval of zwaar letsel;
  • Brand, explosie of lekkage van gas of olie met gevaar voor de omgeving;
  • Een gebeurtenis met gevaar voor de volksgezondheid of onherstelbare schade voor het milieu.

Meld 24/7 een calamiteit in de mijnbouw- of energiesector via

+31 (0)6 533 88 722