Meld een calamiteit

Het is verplicht direct melding te doen bij SodM van een calamiteit of arbeidsongeval in de mijnbouw- of energiesector.

Een calamiteit is:

  • Een dodelijk ongeval, ziekenhuisopname of (een redelijk vermoeden van) blijvend letsel;
  • Brand, explosie of lekkage van gas of olie met gevaar voor de omgeving;
  • Een gebeurtenis met gevaar voor de volksgezondheid of onherstelbare schade voor het milieu.

Meld 24/7 een calamiteit in de mijnbouw- of energiesector via

+31 (0)6 533 88 722

Dit nummer is alléén voor werkgevers in de mijnbouw- of energiesector. Bent u een burger en wilt u iets aan SodM vragen of melden over mijnbouw of netbeheer? Bekijk dan op de contactpagina hoe u SodM kunt bereiken.

Heeft u last van een mijnbouwonderneming, bijvoorbeeld door geluid of geur? Meld dat dan aan de omgevingsdienst via telefoonnummer 088 8 333 555. De omgevingsdienst informeert SodM.