Hoe kan het zo beven terwijl er minder wordt gewonnen?

Aardbevingen zijn het gevolg van spanningen in de diepe ondergrond die zich gedurende de gaswinning opbouwen. In de jaren zestig van de vorige eeuw startte de productie van het Groningen-gasveld, en kwam rond 1972 volledig op gang. Toen werd er 80 tot 90 miljard Nm3 per jaar gewonnen zonder dat er bevingen optraden. Ondertussen bouwden de spanningen in de diepe ondergrond verder op. In 1991 was erĀ  een bevingĀ  van 2.4 op de schaal van Richter in de omgeving van Middelstum. Op dat moment was er voldoende spanning op de breuken opgebouwd om een aardbeving te veroorzaken. Daarna is het aantal en de sterkte van de bevingen aanzienlijk toegenomen. Zo lang er gas wordt gewonnen en de druk in het gasveld daalt zullen de breuken steeds weer en verder onder spanning komen te staan.