Hoe wordt het HRA-model gevalideerd?

Het HRA-model is internationaal getoetst en gebaseerd op de best beschikbare wetenschappelijke kennis. SodM ziet erop toe dat de NAM in voldoende mate het HRA-model laat toetsen door onafhankelijke wetenschappelijke panels. Ook toetst SodM zelf belangrijke onderdelen en laat het model valideren. Bovendien geeft SodM net als het ministerie van Economische Zaken en Klimaat opdrachten aan onafhankelijke wetenschappers om gericht kennis verder te ontwikkelen of bestaande kennis waar de NAM gebruik van maakt te valideren. Op deze wijze wordt geborgd dat de kwaliteit van het HRA-model inderdaad jaarlijks toeneemt. Desondanks is dit model niet gebaseerd op sterke kennis van de aardbevingsrisico’s en werkt bovendien ook met onvolledige informatie omtrent individuele gebouwen in het gebied. Er zitten dus nog veel onzekerheden in het model en daarmee ook in de uitkomsten. Daarom hanteert SodM een onzekerheidsmarge.