Hoe snel kan de gaskraan dicht?

Technisch gezien kan de gasproductie binnen 24 uur naar beneden gebracht worden. Dat heeft echter gevolgen voor de levering van gas naar bedrijven en huishoudens. SodM adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat op grond van veiligheid. Het is aan de minister om zo nodig een afweging te maken tussen risico’s en maatschappelijke ontwrichting van de gaswinning in Groningen en de risico’s en maatschappelijke ontwrichting die samenhangen met het stopzetten van gaswinning aan bedrijven en huishoudens (de leveringszekerheid).