Hoe kan het zo beven terwijl er minder wordt gewonnen?

De spanning in de ondergrond bouwt zich gedurende de gaswinning op. In de jaren zestig van de vorige eeuw startte de productie van het veld, dat rond 1972 volledig op gang kwam. Toen werd er 80 tot 90 miljard m3 per jaar gewonnen zonder dat er bevingen optraden. In deze periode werd er spanning in de ondergrond opgebouwd. In 1991 was er  een beving  van 2.4 op de schaal van Richter in de omgeving van Middelstum. Op dat moment was er voldoende spanning op de breuken opgebouwd om de wrijving op de breuk te overwinnen en beweging te laten optreden. Daarna is het aantal en de sterkte van de bevingen aanzienlijk toegenomen. Zo lang er gas wordt gewonnen en de druk in het veld daalt zullen de breuken steeds weer en verder onder spanning komen te staan. Bij Loppersum is door het minimaliseren van de productie uit de omliggende clusters de drukdaling tijdelijk tot stilstand gekomen. Door de doorgaande winning in de rest van het gasveld is de druk het afgelopen jaren echter weer gaan dalen en is weer extra spanning op de breuken opgebouwd. Hierdoor hebben de bevingen van de afgelopen tijd kunnen optreden.

SodM heeft in haar advies van december 2013 reeds aangegeven dat het effect van deze ingreep slechts tijdelijk, waarschijnlijk 3 jaar, effectief zou zijn.