Zijn er nog meer bevingen in dit gebied te verwachten?

Specifiek voor het Loppersumgebied stelt SodM dat vanwege doorgaande drukafname de breuken in de ondergrond kritisch gespannen lijken te zijn. Bij doorgaande, te snelle drukdaling zal meer spanning worden opgebouwd dan er via andere processen dan bevingen kan worden afgevloeid. Hierdoor kunnen meer bevingen ontstaan. Bij het eventueel opschalen van de productie uit de Loppersum-clusters in het geval van een koude winter zal rekening gehouden moeten worden met het mogelijk optreden van meer en zwaardere bevingen.