Welke risico’s lopen Groningers nadat de gaswinning in Groningen is beëindigd?

Als de gaswinning in Groningen is gestopt, gaat de veiligheid in Groningen naar de huidige inzichten aan de Meijdam-norm voldoen. De kans op bevingen, ook de zwaardere, zal zeer waarschijnlijk aanzienlijk afgenomen zijn. Zodanig, dat het risico om te overlijden aan een aardbeving in Groningen (de Meijdam-norm) net zo groot zal zijn als het risico om elders in Nederland  te overlijden als gevolg van een natuurramp zoals een overstroming. Dat wil echter niet zeggen dat er geen bevingen meer zullen zijn in Groningen en dat er geen schade meer zal optreden. Zo bestaat de kans op een beving met een magnitude hoger dan 3 op de schaal van Richter nog steeds, alleen is die beduidend kleiner geworden en zal bovendien naarmate de tijd verstrijkt verder afnemen.