Waar zijn de opmerking van SodM op het HRA-model van de NAM terug te vinden?

SodM heeft in de diverse adviezen op de winningsplannen van de NAM voor de gaswinning in Groningen het HRA-model van de NAM beoordeeld. Hieronder vindt u in chronologische verwijzingen naar deze adviezen en zo nodig de plek waar ons oordeel te vinden is:

Overzicht van verwijzingen naar adviezen van SodM over het HRA-model van de NAM.
Winningsplan 2013 Bijlage 2, 3, 4 en 11
Advies Bevingsgevoeligheid van de Eemskanaalregio
Advies SodM seismisch risico Groningen juni 2015 Bijlage 10, 11, 14
SodM advies Groningen december 2015 Bijlage 5.2, 5.3, 5.4
Advies SodM winningsplan Groningen 2016 Bijlage 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29
Advies SodM Groningen gasveld (april 2017)
Advies Groningen-gasveld n.a.v. aardbeving Zeerijp van 8 januari 2018
Advies over de gevolgen van de afbouw van de gaswinning in Groningen voor de veiligheidsrisico's en versterkingsopgave