Bij welk niveau van gasproductie is het veilig?

Dat is niet exact te zeggen. Op 1 februari 2018 heeft SodM het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geadviseerd om de gaswinning in Groningen uit oogpunt van veiligheid zo snel als mogelijk terug te brengen naar 12 miljard Nm3 per jaar. Voorwaarde hierbij is dat alle gebouwen die niet aan de veiligheidsnorm voldoen, versterkt zijn. Deze inschatting is gebaseerd op de best beschikbare wetenschappelijke kennis en modellen. Desondanks zijn deze modellen niet gebaseerd op sterke kennis van de aardbevingsrisico’s en werken bovendien ook met onvolledige informatie omtrent individuele gebouwen in het gebied. Er zitten dus nog veel onzekerheden in de modellen en daarmee ook in de uitkomsten. SodM heeft daarom met deze inschatting een onzekerheidsmarge gehanteerd en is aan de veilige kant gaan zitten. Maar ook bij 12 miljard Nm3 per jaar zullen er nog bevingen voorkomen en zal de seismiciteit door de doorgaande drukdaling op een gegeven moment weer toenemen. Vanuit oogpunt van veiligheid zal de gaswinning in Groningen dan weer verder afgebouwd moeten worden.