Bij welk niveau van gasproductie is het veilig?

Dat is op dit moment niet te zeggen. De onzekerheden in het gedrag van de ondergrond en de sterkte van de gebouwen zijn zo groot dat veranderingen in productiehoeveelheden niet leiden tot andere uitkomsten van de risicoberekeningen. Ondanks de vele wetenschappelijke onderzoeken, ziet het er niet naar uit dat hier, op korte termijn, verandering in zal komen. Deze onzekerheid zal naar verwachting ook de komende jaren voortduren. Momenteel lijken de grenzen bereikt van wat er wetenschappelijk haalbaar is. Daarom hanteert SodM het Meet– en regelprotocol om de effectiviteit van de productiemaatregelen nauwkeurig te monitoren en de productie te verminderen als de bevingen hierom vragen.