Waar komt het HRA-model vandaan?

De NAM heeft de wettelijke plicht de veiligheidsrisico’s als gevolg van de gaswinning zo goed mogelijk te beheersen. SodM houdt toezicht op deze verplichting. Als invulling van deze wettelijke plicht, heeft de NAM het HRA-model ontwikkeld waarbij HRA staat voor Hazard and Risk Assessment. Hiermee kan de seismische dreiging en het risico als gevolg van de gaswinning in Groningen worden berekend.