Waar zijn de opmerkingen van SodM op het HRA-model te vinden?

In de afgelopen jaren heeft SodM de nodige aanwijzingen aan de NAM gegeven om het HRA-model te verbeteren. De NAM heeft deze aanwijzingen opgevolgd. Ook worden er wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd, die in de toekomst tot verdere verbeteringen van het HRA-model gaan leiden.

Hieronder vindt u in chronologische volgorde verwijzingen naar de adviezen van SodM en zo nodig de plek waar de opmerkingen op het HRA-model te vinden zijn:

Winningsplan 2013 Bijlage 2,3,4 en 11
Advies Bevingsgevoeligheid van de Eemskanaalregio
Advies SodM seismisch risico Groningen juni 2015 Bijlage 10, 11, 14

SodM advies Groningen december 2015

Bijlage 5.2, 5.3, 5.4
Advies SodM winningsplan Groningen 2016 Bijlage 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29

Advies SodM Groningen gasveld (april 2017)

Advies Groningen-gasveld n.a.v. aardbeving Zeerijp van 8 januari 2018
Advies over de gevolgen van de afbouw van de gaswinning in Groningen voor de veiligheidsrisico's en versterkingsopgave

Snelle review van de risicoanalyse voor de gaswinning in Groningen (HRA 2019)