Waarom gebruikt SodM het HRA-model terwijl er nog onzekerheden in het model zitten?

SodM volgt hierbij de uitspraak van de Raad van State van november 2017. Daarin staat “dat het bij besluitvorming over complexe zaken zoals de gaswinning vaak onvermijdelijk is dat niet alle feiten kunnen worden gekend en dat de besluitvorming deels op basis van aannames zal moeten plaatsvinden. Dit heeft tot gevolg dat bij die besluitvorming moet worden betrokken hoe zwaar deze leemtes in de kennis wegen, en welke maatregelen kunnen worden getroffen in reactie op deze kennisleemtes. In de aannames waarop de risicobeoordeling wordt gebaseerd zal in een dergelijk geval moeten worden uitgegaan van marges of een ‘worst-case situatie’.” SodM hanteert bij de berekeningen van het HRA-model daarom een onzekerheidsmarge en gaat daarbij aan de veilige kant zitten.