Waarvoor heeft SodM het HRA-model gebruikt?

SodM gebruikt het HRA-model als middel om het veiligheidsrisico als gevolg van de gaswinning in Groningen te bepalen. SodM heeft het HRA-model gebruikt om te komen tot haar advies van februari 2018 om de gaswinning zo snel als mogelijk te verlagen naar 12 miljard Nm3 per jaar. Het HRA-model is ook gebruikt in de adviezen van SodM en de Mijnraad uit juni 2018 om de grootte en de prioritering van de versterkingsoperatie in te schatten.