Wat houdt het HRA-model in?

Met het HRA-model kan de seismische dreiging en het risico als gevolg van de gaswinning in Groningen worden berekend. HRA staat voor Hazard and Risk Assessment. De Hazard and Risk Assessment is de uitkomst van acht opeenvolgende modellen. De output van het ene model, is input voor het volgende model.

Samengevat is de keten van modellen als volgt:

 1. Geologisch model: dit is een statische geologische beschrijving van het Groninger-gasveld zoals structuur, gesteente-eigenschappen, locatie en grootte van breuken.
 2. Dynamisch reservoirmodel: dit model beschrijft het stromen van het gas door het reservoir.
 3. Compactiemodel: dit model beschrijft hoe het gesteente samengedrukt wordt door drukdaling in het reservoir als gevolg van gaswinning.
 4. Seismologisch model: dit model berekent het aantal, de zwaarte en de locatie van de aardbevingen als gevolg van de opgegeven hoeveelheid te winnen gas.
 5. Grondbewegingsmodel of 'Ground Motion Model': dit model vertaalt de energie en de verplaatsing tijdens een beving in de beweging aan het aardoppervlak, de zogenaamde grondsnelheid en grondversnelling.

  De modellen 1 tot en met 5 geven samen de seismische dreiging weer.
   
 6. Classificatie van gebouwen (ook wel de ‘Exposure database’ genoemd): Alle gebouwen boven en nabij het gasveld worden in kaart gebracht en op basis van hun kenmerken onderverdeeld in verschillende gebouwtypen.
 7. Kwetsbaarheid van de gebouwen: dit model berekent de kwetsbaarheid van de gebouwtypen in relatie tot de grondbewegingen. Dit bepaalt hoeveel schade er bij een bepaalde grondbeweging kan optreden en in hoeverre een gebouw kan instorten.
 8. Gevolgmodel: dit model beschrijft de kans dat een persoon komt te overlijden als een (gedeelte van een) gebouw instort.

Modellen 6 tot en met 8 berekenen op basis van de seismische dreiging, wat het te verwachten veiligheidsrisico is. Gegeven de onzekerheden in de modellen en de onvolledige informatie omtrent individuele gebouwen in het gebied, past SodM een aanzienlijke onzekerheidsmarge toe op de uitkomsten van het HRA-model.