Welke informatie zit er in het HRA-model?

Het HRA-model steunt op een aantal geavanceerde computermodellen en de nodige historie van metingen, zoals van aardbevingen, ondergrondse druk en (vermoedelijke) typologie van zo’n 150.000 gebouwen. Hiervoor heeft de NAM bouwkundige informatie opgevraagd bij Groningse gemeenten en externe inspecties uitgevoerd.  Van alle gebouwen met een verhoogd risicoprofiel zit inmiddels 98% met de juiste typologie in het model. Voor gebouwen met een licht verhoogd risicoprofiel is dit 75%. In totaal is van 30% van alle gebouwen in Groningen een eenduidige typologie vastgesteld. Van de overige 70% wordt de typologie ingeschat, en wordt rekening gehouden met de onzekerheid van de informatie. Door de complexiteit van de berekeningen en de grote hoeveelheid data in het HRA-model, vereist het HRA-model grote rekenkracht. Na het invoeren van (nieuwe) informatie, kost het enkele weken om het HRA-model de bijbehorende uitkomsten te laten doorrekenen.