Advies SodM over het nieuwe winningsplan Weststellingwerf

SodM heeft de risico’s van nieuwe gaswinning in de gemeente Weststellingwerf (Friesland) op 18 december 2018 beoordeeld. SodM concludeert dat de risico’s beperkt zijn.

Procedure

Vermilion heeft de gevolgen van winning uit een nieuw aan te boren gasveld ‘Weststellingwerf-west’ in kaart gebracht, en deze beschreven in een gewijzigd winningsplan. Het ministerie van EZK heeft SodM om advies gevraagd over dit winningsplan. SodM heeft gekeken naar de gevolgen voor het milieu en de mensen in de buurt, en de doelmatigheid van de winning.

Oude put – nieuwe winning

Vermilion wil de gaswinning uit een oude put in Weststellingwerf hervatten. Het wil daartoe een nieuw veld aanboren, met een aftakking van de huidige put. Omdat dit veld nog niet is aangetoond, zijn veel kenmerken ervan nog speculatief, en daardoor onzeker. Vermilion laat echter zien dat de gevolgen voor de omgeving beperkt zijn. SodM adviseert wel om, wanneer het veld kleiner is dan nu is gemodelleerd, dit snel met de omgeving te communiceren. Anders het waterschap mogelijk rekening houdt met bodemdaling die niet gaat optreden.

Concept instemmingsbesluit en bijbehorende adviezen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op 29 maart 2019 het ontwerpbesluit winningsplan Weststellingwerf gepubliceerd. Het winningsplan, het besluit en alle bijbehorende adviezen, waaronder die van SodM, vindt u hier.