Wat betekent 19% kans op een aardbeving?

Voor het beoordelen van het seismisch risico van een gasveld, kijkt SodM naar de kans op een aardbeving en de maximale magnitude. Een kans van 19% betekent dat 19 van de 100 velden met soortgelijke karakteristieken ooit een keer hebben gebeefd in hun totale levensduur. Dit kan een kleine beving zijn die niet gevoeld wordt aan het oppervlak (magnitude < 1,0) maar ook een grotere aardbeving.

Kans op maximale magnitude < 1%

Daarnaast wordt de maximale magnitude berekend, ook wel Mmax genoemd. De kans dat een beving met de maximale magnitude optreedt, is erg klein (< 1%). Dit komt doordat in de berekening van de Mmax van voorzichtige waarden wordt uitgegaan. Bij 99% van de velden zijn de waargenomen bevingen veel kleiner dan deze berekende waarde. Met andere woorden: de kans dat een beving optreedt is 19% - de kans dat deze beving gelijk is aan de maximale magnitude is minimaal.