Arbeidstijden

Werken kost energie, zowel mentaal als fysiek. Daarom mogen werknemers niet te lang achter elkaar werken. Zo zijn er regels voor hoe lang iemand per dag mag werken en wanneer iemand recht heeft op pauze. Deze regels zijn opgenomen in de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit.

Naast de eigen taken vanuit de Mijnbouwwet houdt SodM namens de minister van SZW toezicht op de Arbeidsomstandighedenwet, en Arbeidstijdenwet op mijnbouwwerken en op windmolens op zee. SodM heeft daarvoor de gespecialiseerde kennis in huis en een goed overzicht van de sector.

Voor werknemers die op boor- en productieplatformen werken of duikwerkzaamheden offshore uitvoeren geldt  de arbeidstijdenwet (hierna ATW). De ATW is de basisregelgeving voor de arbeidstijden. De arbeids- en rusttijden, zoals die in de ATW zijn voorgeschreven, geven niet altijd voldoende mogelijkheden voor alle sectoren om een goede bedrijfsvoering te realiseren. De mijnbouw is zo'n sector waarvoor aanvullende en afwijkende regelgeving nodig is. Daarom geeft het Arbeidstijdenbesluit aanvullende en afwijkende regels voor werknemers die werkzaamheden verrichten op of vanaf een mijnbouwinstallatie (een in zee of oppervlaktewater geplaatste boor- of productie-installatie) of een onshore mijnbouwlocatie. Voor meer informatie zie de brochure arbeidstijden.

Voor de verplichte te gebruiken urenregistratie voor werknemers werkzaam in een niet-bestendig en -regelmatig arbeidstijdenpatroon kunt u gebruik maken van de onderstaande links: