Veelgestelde vragen over mijnschade

SodM krijgt regelmatig vragen over mijnschade in Limburg. Op deze webpagina zijn enkele veelgestelde vragen verzameld en beantwoord.

Ik denk mijnschade te hebben. Waar kan ik terecht?

Voor vergoeding van mijnschade moet u in principe bij de schadeveroorzaker zijn: de mijnonderneming die in uw gebied actief was of de rechtsopvolger van deze onderneming. Wanneer er geen rechtsopvolger is, kunt u zich wenden tot het Waarborgfonds mijnbouwschade. Volgens de Mijnbouwwet dient de aansprakelijkstelling binnen drie maanden na het moment waarop de benadeelde bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade te geschieden.

Waar kan ik contactinformatie vinden van de vroegere mijnondernemingen in Zuid-Limburg?

De Tcbb heeft op haar website een kaartje met de mijnconcessies en de contactgegevens van de mijnondernemingen en rechtsopvolgers.

Krijg ik een schadevergoeding als vaststaat dat ik mijnschade heb?

Of u een schadevergoeding voor mijnschade krijgt, hangt af van meerdere zaken. Allereerst moet vastgesteld  worden wat de oorzaak van de schade is en wie de schade heeft veroorzaakt. Wanneer de oorzaak van de schade lang geleden is, kan de claim verjaard zijn. Ook als uw schade redelijkerwijs het gevolg zou kunnen zijn van de steenkolenwinning, betekent dit daarom nog niet automatisch dat u ook een vergoeding krijgt.

Wat als ik het niet eens ben met het antwoord van de mijnonderneming?

Als dat het geval is, dan kunt u de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) om advies vragen. De Tcbb is speciaal ingesteld om technisch advies te geven bij (schade als gevolg van) bodembeweging door mijnbouwactiviteiten. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Tcbb.

Er zou een regeling voor schrijnende gevallen komen. Wat houdt deze regeling in?

Voor de meest schrijnende schadegevallen is een noodvoorziening getroffen. Dit Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg is primair bedoeld voor schadegevallen waar de veiligheid van wonen in het geding is. Meer informatie over de schaderegeling en procedure vindt u op de website van het Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg.

Wat kan ik zelf doen om de schade vast te leggen?

Het is altijd verstandig schade aan uw huis geregeld op te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door regelmatig foto’s te nemen of door de schade op te meten. Zo bouwt u een logboek op, waarmee u anderen kunt laten zien wat er aan de hand is. Bij ernstige schade kan het verstandig zijn een bouwkundige naar de veiligheid van uw huis te laten kijken. U bent als eigenaar immers zelf verantwoordelijk voor de staat van uw huis.

Waar kan ik meer informatie vinden over de vroegere steenkolenwinning in Zuid-Limburg?

De mijnkaarten en -archieven die SodM over de Limburgse steenkolenwinning had zijn overgedragen aan het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) te Maastricht. Via de website van het RHCL kunt u onderzoeken welke gegevens voorhanden zijn. De stukken kunt u in de studiezaal van het archief inzien.