Tijdelijke verruiming arbeidstijden windparken op zee

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft op grond van Artikel 5.10 van de Arbeidstijdenwet  besloten de arbeidstijden voor werknemers die werkzaam zijn op windparken in de Nederlandse Exclusieve Economische Zone te verruimen. Het is tijdelijk toegestaan om onder voorwaarden een werkschema van 6 weken op / 6 weken af te hanteren. Dit werkschema wijkt af van de gebruikelijke 2 weken op / 2 weken af uit het Arbeidstijdenbesluit.

Een werkschema van 6 weken op / 6 weken af beperkt het risico op besmetting met het corona-virus. SodM kreeg hierover meerdere verzoeken uit de industrie. Deze tijdelijke wijziging geldt tot 1 juli 2020, tenzij de omstandigheden rond corona om andere maatregelen vragen. Zie onderstaand document voor de voorwaarden waaronder dit schema kan worden toegepast.

Deze wijziging is alleen van toepassing voor werknemers werkzaam voor windparken in de Nederlandse Exclusieve Economische zone.