Melden gasongevallen

De gasnetbeheerders zijn wettelijk verantwoordelijk om gas ongevallen en -incidenten (artikel 4.2 Regeling Investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas) van bepaalde omvang aan SodM te melden. Daarnaast hebben de netbeheerders de verplichting om gasongevallen te melden aan de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV), (conform artikel 9 lid 1 sub G Besluit OVV).  

De OVV en SodM vormen samen een loket. SodM zet, als dat nodig is, de gasvoorvallen door aan de OVV. De meldingen van voorvallen met buisleidingen door SodM aan de OVV behandeld als meldingen van de exploitant. De manier waarop incidenten en ongevallen gemeld moeten worden, zijn beschreven in de meldrichtlijn gasincidenten en ongevallen, zie ook de contactpagina van deze website. Hierin is ook beschreven voor welke ongevallen meldingsplicht geldt.

Wat gebeurt er vervolgens met de meldingen?

SodM beoordeelt de meldingen. Bij specifieke vragen over de meldingen worden de netbeheerders om nadere uitleg gevraagd of wordt besloten een eigen onderzoek uit te voeren.

Meldingen is een van de bronnen waarop SodM haar toezicht bij de netbeheerders baseert. Analyses en onderzoeken van ongevallen en incidenten geven informatie over de status van het veiligheidsmanagement van de sector. Ongevallen  en incidenten ontstaan namelijk na het doorbreken van preventieve als repressieve veiligheidsbarriere’s. Onderzoek is gericht op het vinden van de achterliggende oorzaken van het falen van de barrieres. De analyses zijn gericht op het vinden van trends over falende barrières. Door zowel de onderzoeken als de trendanalyses kunnen nieuwe inzichten verkregen worden over de werkzaamheid van barrières.