Veiligheids- en Gezondheidsbulletins

Naast specifieke brieven met bevindingen van een inspectiebezoek, die bestemd zijn voor de ondernemingen, stelt SodM ook Veiligheids- en Gezondheidsbulletins op (VG-bulletins). In deze bulletins staan bevindingen en aanbevelingen voor de sector, verzameld door SodM tijdens inspecties. Ook worden VG-bulletins opgesteld ter informatie over de (meerjaren) projecten die SodM start of bijvoorbeeld over analyses en inventarisaties die SodM heeft uitgevoerd.

De VG-bulletins van SodM zijn onderverdeeld in de onderstaande categorie├źn:

Waarom VG-bulletins?

Voor SodM zijn de belangrijkste uitgangspunten Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Dit vormt deels de basis voor de indeling van de VG-bulletins, zodat deze voor de branche en andere partijen gemakkelijk te raadplegen zijn.

De bulletins zijn bestemd voor de sector en worden gedeeld met de brancheverenigingen, Nogepa en als dat relevant is met IRO (samenwerkingsverband van Nederlandse toeleveringsbedrijven aan de olie- en gasindustrie) en de International Association of Drilling Contractors (IADC). De VG-bulletins laten zien waar de focus van SodM ligt bij het uitvoeren van inspectieprojecten of welke acties ondernemingen zouden moeten nemen om hun prestaties verder te verbeteren.