Hoe zit het met de injectie van productiewater in Drenthe?

Momenteel injecteert NAM alleen productiewater in put SCH-597 op locatie Schoonebeek 447. Het productiewater is afkomstig van verschillende locaties uit Drenthe en Overijssel. Dit zijn de NAM-locaties (gaswinningslocaties en gasbehandelingslocaties) in Coevorden, De Wijk, Wenneperveen, Drentheveld en het Zuurgasveld. De waterstromen worden verzameld op locatie Schoonebeek 313 en via het waterpompstation verpompt naar de injectielocatie. Daarnaast mag de NAM volgens de vergunning ook beperkte hoeveelheden belucht water injecteren. Voor de soorten water is in de vergunning een maximale jaarlijkse hoeveelheid vastgelegd. Ook is vastgelegd welke mijnbouwhulpstoffen zijn toegestaan. SodM controleert de hoeveelheden en de gebruikte hulpstoffen in het Waterinjectierapport Schoonebeek Dalen. Tijdens inspecties controleert SodM of de gebruikte hulpstoffen vergund zijn.