Waarom mag de NAM injectieput ROW2 in Twente afsluiten terwijl het onderzoek nog loopt?

De NAM heeft alle mogelijke onderzoeken gedaan in de waterinjectieput ROW2 en hierbij data verzameld en geanalyseerd. De beschikbare data geeft informatie over de aanwezige buitenbuis zoals:

  • dikte en vervorming,
  • de kwaliteit van het cement,
  • of er ruimte zit tussen de buitenbuis en de gesteentelagen
  • hoe de buitenbuis er aan de binnenkant uitziet.

Tot slot heeft de NAM de specifieke gesteentelagen in kaart gebracht.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft deze data inmiddels ontvangen en concludeert dat deze voldoende is om onderzoek uit te voeren naar oorzaken van de scheur en eventuele consequenties voor andere injectieputten. SodM zal het onderzoek van de NAM beoordelen, en waar nodig externe experts inschakelen.

Op grond van de huidige beschikbare onderzoekstechnieken is de maximale hoeveelheid data uit de put gehaald. Toch is het nooit 100% uit te sluiten dat er gedurende het onderzoek nog behoefte aan extra data komt. Echter, naarmate de tijd voortschrijdt wordt het moeilijker om de put lekdicht af te sluiten. SodM heeft beide risico’s gewogen en komt de conclusie dat het beter is om het onderste gedeelte van de put nu af te sluiten. Daarom heeft SodM de NAM op 12 maart 2021 toestemming gegeven voor het sluiten van de waterinjectieput.