Waarom wordt het steeds moeilijker om injectieput ROW2 af te sluiten?

In de diepe ondergrond zijn enorme krachten die druk uitoefenen op een (injectie)put. Omdat de buitenbuis in het onderste gedeelte van de put gescheurd is, is de put op die plek zwakker. De binnenbuis zorgde ervoor dat er nog enige stevigheid aanwezig was. De binnenbuis is inmiddels verwijderd, waardoor de put op die plek onder druk van het omliggende gesteente kan gaan vervormen. Het kan daardoor, naarmate de tijd voortschrijdt, steeds moeilijker worden om de boorpijp naar beneden te krijgen om de put goed af te sluiten met cement. 

Buiten dat is het onwenselijk om een put waarbij één barrière (namelijke de buitenbuis) doorbroken is naar de omliggende formatie, langer open te houden dan noodzakelijk is. Op grond van de huidige beschikbare onderzoekstechnieken is de maximale hoeveelheid data uit de put gehaald. Toch is het nooit 100% uit te sluiten dat er gedurende het onderzoek nog behoefte aan extra data komt. SodM heeft beide risico’s gewogen en komt de conclusie dat het beter is om het onderste gedeelte van de put nu af te sluiten.