Wordt er rekening gehouden met de scheur in de buitenbuis van ROW2 bij de alternatievenweging van de NAM?

Ja. Op dit moment doet de NAM onderzoek doet naar scheur in de buitenbuis van waterinjectieput ROW2 in Twente. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen van invloed zijn op de alternatievenweging. SodM heeft de NAM daarom per brief laten weten dat er niet gestart kan worden met de uitvoering van de alternatievenweging totdat het onderzoek van de NAM is beoordeeld door SodM. Naar verwachting is het oordeel van SodM medio juni 2021 afgerond.