Zijn er op dit moment zorgen over de injectieputten in Twente die op dit moment in gebruik zijn?

Eind februari 2021 heeft de NAM een scheur geconstateerd in de buitenbuis van waterinjectieput ROW2 in Twente. Deze put werd sinds eind 2019 al niet meer gebruikt voor het injecteren van productiewater. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft op dit moment geen zorgen over de waterinjectieputten in Twente die nog wel in gebruik zijn. Deze putten hebben een betere constructie en zijn ontworpen met zwaardere verbuizing. Ook de huidige gegevens geven aan dat in deze putten geen vernauwing aanwezig is, wat bij ROW2 wel het geval was. De huidige monitoring laat zien dat de putten geen communicatie hebben met andere lagen dan het reservoir waarin geïnjecteerd wordt.

Het is van belang zo goed mogelijk te begrijpen wat zich in de diepe ondergrond heeft afgespeeld om een dergelijk schade aan een injectieput in de toekomst te voorkomen. Daarom heeft SodM de NAM opgedragen nader onderzoek te doen naar de oorzaak van de scheur in de buitenbuis van ROW2, en of deze bevindingen tot nieuwe inzichten leiden voor de andere injectieputten.