Het belang van internationale samenwerking

April 2010, de Golf van Mexico. Een brand en explosie op de het olieboorplatform Deepwater Horizon van oliemaatschappij BP in het zogenaamde Macondo olieveld. Het is het begin van een nationale ramp die tot op de dag vandaag gevolgen heeft en die de grootste milieuramp is in de geschiedenis van de Verenigde Staten. 11 doden, 17 gewonden, 640.000 m3 olie in zee en schade aan het milieu dat vrijwel niet in cijfers is uit te drukken. De oorzaak van de ramp is een aaneenschakeling van technische en menselijke fouten. De Amerikaanse regering liet naar aanleiding van de ramp 3500 afgesloten putten opnieuw en beter beveiligen.

Wat kan Nederland van de ramp in Mexico leren?

En Europa? Een ramp van deze omvang lijkt zich in de Nederlandse situatie niet snel voor te kunnen doen. Werd er in Golf van Mexico op een diepte van 1500 meter olie gewonnen en drijft het platform op zee, in de Noordzee staan de platforms op poten in de grond en is diepte rond de 50 tot 80 meter. De oliemaatschappijen zijn bovendien aan strengere regelgeving gebonden.

Maar het zorgen voor veiligheid is een proces dat nooit stil staat en van elke situatie kan je leren.Naar aanleiding van de ramp in de Golf van Mexico is ook in Nederland een groot aantal werkgroepen aan de slag gegaan om te lesssen te trekken uit deze ramp. Vanuit Europa is bovendien een flink aantal aanvullende veiligheidsmaatregelen aangekondigd die ook in Nederlandse regelgeving zijn beslag krijgt.

Hoe werkt SodM samen?

SodM werkt wereldwijd samen met collega inspectiediensten en is actief internationale vakinhoudelijke organisaties. Omdat het bijdraagt aan het duurzaam bevorderen van de veiligheid in de offshore olie- en gaswinningsindustrie. Internationale samenwerking zorgt er voor dat kennis en informatie wordt uitgewisseld en geleerde lessen worden gedeeld.

Internationale fora waaraan SodM deelneemt:

Andere internationale netwerkwaaraan SodM een bijdrage levert: ‘International Oil and Gas Producers’ (IOGP), ‘International Association of Drilling Contractors’ (IADC) en ‘International Organization for Standardization’ (ISO).

Op wat voor basis vindt de samenwerking plaats?

De EUOAG samenwerking en de OSPAR Offshore Industry Committee meeting zijn wettelijk verplicht. De andere internationale samenwerkingen vinden meestal plaats op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Alle fora organiseren jaarlijks plenaire meetings met een min of meer vaste agenda in lijn met de doelstellingen van de samenwerkingsovereenkomst. Er worden  regelmatig workshops over een actueel onderwerp georganiseerd. Ook worden er binnen de NSOAF internationale audits uitgevoerd waarbij er gelegenheid is om in elkaars keuken te kijken.

Wat voor resultaten zijn er voortgekomen uit internationale samenwerking?

De gevestigde netwerken tussen de verschillende collega inspectiediensten wereldwijd zijn onmisbaar geworden. Dit resulteert in onder andere het prompt communiceren van geleerde lessen van incidenten en accidenten, verdere vergroening van chemicaliën en het promoten van het gebruik van internationale standaarden en het met elkaar delen van toezichtarrangementen. Tevens is harmonisatie van offshore veiligheidstrainingen voor de Noordzee landen gerealiseerd. Ook de uitfasering van schadelijke chemicaliën is grotendeels verwezenlijkt.