Vacature Lead auditor met kennis van milieuwetgeving

Er verandert veel in de distributie van gassen: we gebruiken meer en andere soorten gassen - zoals waterstof -, de netwerken worden meer divers en er komen meer netbeheerders. Ben jij lead auditor met kennis van milieuwetgeving, die koers weet te houden in dit veranderlijke werkveld? Kom dan ons team versterken als senior inspecteur.

Dit ga je doen
Je bent leider, coördinator en uitvoerder van inspecties, onderzoeken en projecten met betrekking tot nieuwe gassen en aardgas. Je bent deskundig op het gebied van milieuwetgeving, hebt ervaring met bestuurszaken en hebt op basis van je opleiding en ervaring een voortrekkersrol op het gebied van auditing. Je kennis en de deskundigheid bundel je en deel je met je collega’s. Op basis van het risico gedreven jaarprogramma bereid je inspecties voor en voert deze uit.

Als senior inspecteur:

 • Ben je lead auditor in grote/belangrijke onderzoeken en inspecties;
 • Participeer je in de ontwikkeling van expertise rond de veiligheid van en toezicht op nieuwe gassen, zoals bijvoorbeeld biogas en waterstof;
 • Initieer en stimuleer je verbeteringen in het veiligheidsmanagementsysteem van de netbeheerders en de regelgeving.

Dit ben jij
Je staat voor veiligheid en kwaliteit en werkt op basis van kennis van alle belangen die spelen. Je verstaat de kunst van het voorbereiden, uitvoeren, verslaan, evalueren, opvolgen en doorpakken van inspecties. Je kent je eigen zwaktes en werkt aan verbetering daarvan en werkt samen om je optreden te versterken. Daarnaast heb je:

 • succesvol je hbo of universitaire opleiding afgerond, in de richting van milieurecht;
 • een afgeronde opleiding lead auditor;
 • aantoonbare ervaring met gestructureerd werken en met inspecteren en auditen binnen de (rijks)overheid;
 • een hoog analytisch en (zelf-)kritisch vermogen;
 • een vlotte en overtuigende pen;
 • een overtuigend optreden bij overleggen.

Dit bieden wij
Op dit dynamische werkveld heeft de energietransitie veel impact. En jij staat vooraan om de veiligheid van de netwerken te borgen. Samen met de afdeling Toezichtbeleid ontwikkelt de afdeling Netbeheer nieuwe manieren van toezicht op de (nieuwe) netbeheerders. Daar draag jij aan bij door het zowel het systeem als de praktijk te toetsen.

Naast deze inhoudelijke uitdaging kun je rekenen op:

 • Een salaris in schaal 12. Zie tabel salarisschalen Rijksoverheid.
 • Een werkweek van 36 uur.
 • Een dynamische, professionele en resultaatgerichte werkomgeving.

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Solliciteren en contact
Wil je meer weten over deze baan en het team? Bel of mail dan met René Werkhoven, afdelingshoofd Netbeheer email: m.w.werkhoven@sodm.nl of tel 06-53835493.

Je curriculum vitae met een motivatiebrief ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk. Je kunt reageren tot en met 23 augustus 2019.

Als je eerst nog wil kijken of het werk en de omgeving iets voor je is, kunnen we ook in overleg met jouw huidige leidinggevende een detacheringsperiode overwegen.

SodM en ook jouw werkplek bevindt zich aan de Henri Faasdreef 312 in Den Haag.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over jouw toekomstige afdeling
De afdeling Netbeheer houdt toezicht op de veiligheid van de huidige en toekomstige distributie van gassen. De afdeling bestaat nu uit een zestal gedreven inspecteurs met verschillende achtergrond en expertise en een medewerker Toezicht. De afdeling houdt toezicht op de regionale en landelijke netbeheerders en op de niet-ontheffing houders. Bij voorkeur en wanneer nodig werken we samen met andere inspectiediensten, zoals bij graafschade, arbeidsongevallen en hogedruk leidingen.

Staatstoezicht op de Mijnen
SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij de energiewinning, het benutten van de ondergrond en bij transport en distributie van energie, nu en in de toekomst. Dit doet SodM door advies te geven over en toezicht te houden op de winning, opslag en transport van de delfstoffen olie, gas en zout, en ook aardwarmte en wind op zee. SodM zet zich ervoor in dat werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen en omwonenden en burgers zich veilig voelen.

Daarnaast heeft SodM de taak om de Minister van Economische Zaken en Klimaat gevraagd en ongevraagd te adviseren over delfstoffenwinning. SodM heeft daarvoor gespecialiseerde kennis in huis en een goed overzicht van de verschillende sectoren.

SodM groeit momenteel naar ongeveer 100 medewerkers.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Solliciteer hier.