Vacature Senior inspecteur met expertise in nieuwe gassen

De distributie van gas staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. Wetgeving en techniek moeten de energietransitie ondersteunen. Als expert en inspecteur heb je een concrete rol bij het veilig houden en toekomstgeschikt (b.v. voor waterstof) maken van de gasdistributienetten. Ben jij de senior inspecteur die toeziet op de veiligheid in dit veranderlijke werkveld? Kom dan ons team versterken als expert nieuwe gassen.


Je vergaart en bundelt kennis en ervaring over veiligheid van de distributie van nieuwe gassen. Je treedt binnen en buiten SodM op als expert nieuwe gassen. Je deelt je kennis graag met collega’s om de wetgeving en het toezicht te verbeteren. Je adviseert over pilots en initiatieven op je vakgebied en signaleert en analyseert (potentiële) risico’s. Op basis van een risicoanalyse bereid je inspecties voor en voert deze uit.

Als senior inspecteur en expert nieuwe gassen:

 • houd je toezicht op pilots op het gebied van nieuwe gassen,
 • initieer en stimuleer je verbeteringen in het veiligheidsmanagementsysteem van de netbeheerders en de regelgeving,
 • participeer je in de ontwikkeling van expertise rond de veiligheid van en toezicht op bijvoorbeeld biogas en waterstof.

Dit ben jij
Je baseert jouw advies en handelen op gedegen materiekennis, kennis van wet- en regelgeving, risicoanalyses, de veiligheidscultuur van de sector, de kennis van collega-inspecteurs en andere data. Jij weet hoe de samenleving en de politiek tegen risico’s aankijken en houdt daar rekening mee.

Je bent vakman of vakvrouw, legt makkelijk contacten, bent analytisch en hebt een hart voor veiligheid en kwaliteit. Je werkt samen om je eigen optreden en dat van je collega’s te versterken.

Daarnaast heb je:

 • succesvol je universitaire opleiding afgerond, in de richting van chemische technologie;
 • een hoog analytisch en (zelf-)kritisch vermogen;
 • een vlotte en overtuigende pen;
 • een overtuigend optreden bij overleggen;
 • ervaring binnen een toezichthoudende organisatie.

Dit bieden wij
Op dit dynamische werkveld heeft de energietransitie veel impact. En jij staat vooraan om de veiligheid van de netwerken te borgen. Samen met de afdeling Toezichtbeleid ontwikkelt de afdeling Netbeheer nieuwe manieren van toezicht op de (nieuwe) netbedrijven. Daar draag jij aan bij door zowel het systeem als de praktijk te toetsen.

Naast deze inhoudelijke uitdaging kun je rekenen op:

 • Een salaris in schaal 12/13, o.b.v. kennis en ervaring. Zie tabel salarisschalen Rijksoverheid.
 • Een werkweek van 36 uur.
 • Een dynamische, professionele en resultaatgerichte werkomgeving.

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Solliciteren en contact
Wil je meer weten over deze baan en het team? Bel of mail dan met René Werkhoven, afdelingshoofd Netbeheer email: m.w.werkhoven@sodm.nl of tel 06-53835493.

Je curriculum vitae met een motivatiebrief ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk. Je kunt reageren tot en met 23 augustus 2019.

Als je eerst nog wil kijken of het werk en de omgeving iets voor je is, kunnen we ook in overleg met jouw huidige leidinggevende een detacheringsperiode overwegen.

SodM en ook jouw werkplek bevindt zich aan de Henri Faasdreef 312 in Den Haag.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over jouw toekomstige afdeling
De afdeling Netbeheer houdt toezicht op de veiligheid van de huidige en toekomstige distributie van gassen. De afdeling bestaat nu uit een zestal gedreven inspecteurs met verschillende achtergrond en expertise. De afdeling houdt toezicht op de regionale en landelijke netbeheerders en de niet-ontheffinghouders.  Bij voorkeur en wanneer nodig werken we samen met andere inspectiediensten, zoals bij graafschade, arbeidsongevallen en hogedruk leidingen.

Staatstoezicht op de Mijnen
SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij de energiewinning, het benutten van de ondergrond en bij het transport en distributie van gas, nu en in de toekomst. Dit doet SodM door advies te geven over en toezicht te houden op de winning, opslag en transport van de delfstoffen olie, gas en zout, en ook aardwarmte en wind op zee. SodM zet zich ervoor in dat werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen en omwonenden en burgers zich veilig voelen.

Daarnaast heeft SodM de taak om de Minister van Economische Zaken en Klimaat gevraagd en ongevraagd te adviseren over delfstoffenwinning en gasdistributie. SodM heeft daarvoor gespecialiseerde kennis in huis en een goed overzicht van de verschillende sectoren.

SodM groeit momenteel naar ongeveer 100 medewerkers.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Solliciteer hier.