Jaarplan 2019

Zowel overheid, ondernemingen alsook het Staatstoezicht op de Mijnen zullen in 2019 flink hun best moeten doen om het vertrouwen van de samenleving waar te maken en daar waar nodig terug te winnen. Voor SodM betekent dit in elk geval het helder uitleggen waar ze voor staat, waarom ze doet wat ze doet en wat daarvan de resultaten zijn. Juist ook als de resultaten onbevredigend zijn, zoals bijvoorbeeld bij de gaswinning in Groningen waar er met heel veel onzekerheden gewerkt moet worden, is het belangrijk een hoge lat te hanteren voor de openheid die SodM betracht en begrijpelijkheid waarmee zij communiceert. In het Jaarplan 2019 leest u wat SodM hier dit jaar aan gaat doen.