Inspectie van SodM met Veiligheidsregio van Tankenpark NAM (8 mei 2019)

Op 8 mei 2019 heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in samenwerking met de Veiligheidsregio Groningen het Tankenpark van de NAM in Delfzijl geïnspecteerd.  Tijdens de inspectie zijn geen overtredingen geconstateerd maar wel tekortkomingen die actie behoeven. Het doel van de inspectie, de waarnemingen en de conclusies staan beschreven in het inspectierapport.