Jaarverslag 2015 'Veiligheid uitgangspunt SodM'

‘Een toezichthouder die midden in de samenleving van nu en morgen staat en haar aangescherpte rol goed begrijpt’, dat is hoe Inspecteur-generaal Van der Meijden de rol van SodM ziet.

SodM constateert dat de delfstoffensector in toenemende mate onder druk staat. Niet alleen vanwege olieprijseffecten, maar ook omdat de samenleving steeds kritischer kijkt naar het gebruik van fossiele energievormen.

‘Van iedere SodM-er wordt verwacht dat hij zich laat inspireren en leiden door onze primaire taak: het borgen van het belang van veiligheid en milieu in de delfstoffensector. Zowel voor de samenleving als voor het personeel dat werkzaam is in de sector. Dit moet tot uiting komen in de toezichtresultaten die SodM levert.

Daarbij draait het niet uitsluitend om getallen, maar veel meer om een effectmeting van het toezicht: aantoonbare bijdragen om de delfstoffensector veiliger te maken en het milieu niet onnodig te belasten’, aldus Van der Meijden. Die effecten staan beschreven in het jaarverslag.

Verder is er aandacht voor de belangrijkste dossiers die speelden in 2015: gaswinning Groningen, waterinjectie Twente, geothermie en gasdistributie.