Missie SodM

Staan voor veiligheid en gezondheid van burgers en werknemers, bescherming van het  milieu en zorg voor onze natuurlijke hulpbronnen. Dat is de missie voor het toezicht dat SodM houdt op de delfstoffenwinning in Nederland.

Tweets @sodmnl

Geretweet door @sodmnl
Trouw @trouw

Aardgas vervangen door schone warmte-bronnen klinkt ideaal, maar er zijn ook veiligheids-risico's. Directeur Theodor Kockelkoren van Staatstoezicht op de Mijnen wil extra eisen stellen. @StraverFrank trouw.nl/groen/sodm-kom…

8 uur geleden
SodM @sodmnl

Geothermie gaat met het Klimaatakkoord een grote vlucht nemen. SodM vindt het belangrijk dat dit veilig gebeurt. sodm.nl/actueel/nieuws…

11 uur geleden
Volg @sodmnl