Missie SodM

Staan voor veiligheid en gezondheid van burgers en werknemers, bescherming van het  milieu en zorg voor onze natuurlijke hulpbronnen. Dat is de missie voor het toezicht dat SodM houdt op de delfstoffenwinning in Nederland.

Tweets @sodmnl

SodM @sodmnl

@BeaBlokhuis1 Lopende het onderzoek kan SodM niet inhoudelijk reageren.

7 dagen geleden
SodM @sodmnl

@C_Madijssen @NOS 100% ophouden

7 dagen geleden
SodM @sodmnl

@WelkomGasberaad @NAMbv @Gem_Delfzijl Ook is inmiddels strafrechtelijk onderzoek gestart.

7 dagen geleden
Volg @sodmnl