Missie SodM

Staan voor veiligheid en gezondheid van burgers en werknemers, bescherming van het  milieu en zorg voor onze natuurlijke hulpbronnen. Dat is de missie voor het toezicht dat SodM houdt op de delfstoffenwinning in Nederland.

Tweets @sodmnl

SodM @sodmnl

Advies aan de minister n.a.v. bevingen begin februari in #Groningen: geen extra maatregelen nodig, wel z.s.m. terug naar 12 mrd Nm3 per jaar. sodm.nl/documenten/bri…

1 dag geleden
SodM @sodmnl

@Rodenboog @maaikewind Aardbevingsdichtheid is het aantal bevingen/km2/jaar. Bij het overschrijden van het MRP was deze 0,39 - sindsdien zijn er twee bevingen van vorig jaar (Startenhuizen) 'verlopen'. Daarom is de huidige stand 0,37.

7 dagen geleden
SodM @sodmnl

@Rodenboog Goede vraag. De maximale aardbevingsdichtheid is op dit moment gelegen bij Zeerijp. Scharmer (de dubbelgetelde beving) ligt hier te ver vanaf om deze te beïnvloeden. De aardbevingsdichtheid is daarom nog steeds 0.39

7 dagen geleden
Volg @sodmnl