Missie SodM

Staan voor veiligheid en gezondheid van burgers en werknemers, bescherming van het  milieu en zorg voor onze natuurlijke hulpbronnen. Dat is de missie voor het toezicht dat SodM houdt op de delfstoffenwinning in Nederland.

Tweets @sodmnl

SodM @sodmnl

@politiekinneder @MinPres SodM houdt de bevingen nauwlettend in de gaten. Als een grenswaarde van het meet- en regelprotocol wordt overschreden, komen wij met een reactie. Bij de beving van Garsthuizen was dit niet het geval. Zie ook sodm.nl/onderwerpen/aa…

2 dagen geleden
SodM @sodmnl

@nmaccentaigu Het Meet -en Regelprotocol is inderdaad niet realtime. Inmiddels is hij bijgewerkt met de beving van Garsthuizen (inderdaad PGA 0.04). De beving die weggevallen is, is M1.8 bij Woldendorp van 4/4/17.

2 dagen geleden
SodM @sodmnl

Reactie SodM op wetsvoorstel ‘Minimaliseren gaswinning Groningenveld’: 3 adviezen om zo snel mogelijk naar nul te gaan. sodm.nl/actueel/nieuws…

5 dagen geleden
Volg @sodmnl