Missie SodM

Staan voor veiligheid en gezondheid van burgers en werknemers, bescherming van het  milieu en zorg voor onze natuurlijke hulpbronnen. Dat is de missie voor het toezicht dat SodM houdt op de delfstoffenwinning in Nederland.

Tweets @sodmnl

Geretweet door @sodmnl
MinisterieEZK @MinisterieEZK
13 dagen geleden
Geretweet door @sodmnl
RVO.nl @RVO_Nederland
13 dagen geleden
SodM @sodmnl

Ook wij varen mee #PrideAmsterdam. Acceptatie van de LHBTI gemeenschap binnen de overheid, in Nederland en in de wereld ⁦@MinisterieEZK⁩ ⁦⁦@minlnv⁩ ⁦@AutoriteitCM⁩ ⁦@Belastingdienst⁩ e.v.a boot 23#botenparade pic.twitter.com/ItPoJlu6dZ

13 dagen geleden
Volg @sodmnl