Missie SodM

Staan voor veiligheid en gezondheid van burgers en werknemers, bescherming van het  milieu en zorg voor onze natuurlijke hulpbronnen. Dat is de missie voor het toezicht dat SodM houdt op de delfstoffenwinning in Nederland.

Tweets @sodmnl

SodM @sodmnl

Ben jij de #communicatieadviseur die burgers eerlijk vertelt hoe het écht zit met de veiligheid van energiewinning in Nederland? #Solliciteer dan bij SodM. Je doet belangrijk werk waar veel maatschappelijke aandacht voor is. #vacature sodm.nl/over-ons/docum… pic.twitter.com/756H7TEwv1

2 dagen geleden
SodM @sodmnl

@FrankMenger SodM doet geen onderzoek naar geothermie in Groningen. SodM is toezichthouder op de veiligheid. Het is de verantwoordelijkheid van de operator zelf om te onderzoeken waar geothermie veilig kan en hoe dit veilig is uit te voeren. Is dit niet het geval, dan grijpt SodM in.

2 dagen geleden
SodM @sodmnl

@GroningenNL SodM doet geen onderzoek naar geothermie in Groningen. SodM is toezichthouder op de veiligheid. Het is de verantwoordelijkheid van de operator zelf om te onderzoeken waar geothermie veilig kan en hoe dit veilig is uit te voeren. Is dit niet het geval, dan grijpt SodM in.

2 dagen geleden
Volg @sodmnl