Missie SodM

Staan voor veiligheid en gezondheid van burgers en werknemers, bescherming van het  milieu en zorg voor onze natuurlijke hulpbronnen. Dat is de missie voor het toezicht dat SodM houdt op de delfstoffenwinning in Nederland.

Tweets @sodmnl

SodM @sodmnl

@giedi1 @veranderwens @w1con Wij nemen signalen over mogelijke aardgaslekkages zeer serieus, en hebben daarom een uitgebreide review uitgevoerd op het rapport van @w1con. Wij delen de conclusies echter niet. sodm.nl/documenten/briā€¦

2 uur geleden
SodM @sodmnl

@Steviebeeeee @KuipersAte @veranderwens Niet. Door gaswinning ontstaan er geen zinkgaten.

3 uur geleden
SodM @sodmnl

@KuipersAte @veranderwens Voornaamste verbeteringen zitten 'm in het ontwerp van de gasput, opleiding van medewerkers en het risicobeheer. In Nederland is sinds '65 (gelukkig) geen blow-out meer voorgekomen.

3 uur geleden
Volg @sodmnl