Missie SodM

Staan voor veiligheid en gezondheid van burgers en werknemers, bescherming van het  milieu en zorg voor onze natuurlijke hulpbronnen. Dat is de missie voor het toezicht dat SodM houdt op de delfstoffenwinning in Nederland.

Tweets @sodmnl

SodM @sodmnl

@46aj De vergadering is inmiddels afgelopen. Je kunt onze inbreng hier teruglezen: sodm.nl/onderwerpen/aa…

24 dagen geleden
Geretweet door @sodmnl
Mario Miskovic @marioomiskovic

Hier een fragment uit de bijdrage van de inspecteur-generaal van het @sodmnl. #rtvnoord pic.twitter.com/5zwq4NAAp4

25 dagen geleden
SodM @sodmnl

@reinalda Als het gaat om stikstofinjectie in het Groningenveld.

25 dagen geleden
Volg @sodmnl