Jaarplan 2017: Versterkingsprogramma gaat vruchten afwerpen

2017 wordt een belangrijk jaar voor SodM: het versterkingsprogramma dat in 2015 is ingezet, moet zijn eerste vruchten gaan afwerpen. SodM wil meer dan voorheen een onafhankelijke, gezaghebbende toezichthouder zijn die middenin de samenleving staat en waar nodig zijn tanden laat zien.

De focus ligt onverminderd op de aardbevingsproblematiek in Groningen. Ook het veilig ontwikkelen en uitvoeren van aardwarmte projecten, de uitdagingen rondom zoutwinning en de integriteit van de infrastructuur van mijnbouwinstallaties hebben onze aandacht. Verder zal SodM invulling geven aan haar toezichttaak inzake windmolenparken op zee en beheer van gasnetwerken.

Ook wordt per sector een zogeheten ‘staat van de sector’ opgesteld. Deze beschrijven, duiden en beoordelen de stand van zaken op het gebied van veiligheid en bescherming van het milieu.

Daarnaast gaat SodM in 2017 het handhavingsbeleid en het toezichtinstrumentarium van SodM opnieuw tegen het licht houden. Dit moet leiden tot beter inzicht in het repertoire aan mogelijke interventies en effectievere bijsturing van ondertoezichtgestelden. Ook zal SODM in 2017 zes projecten opzetten rond thema’s waar verdieping of juist versnelling nodig is.

Alle ambities van SodM voor 2017 zijn te lezen in het jaarplan (zie onderstaand document)