Vergunning aan EBN voor het gebruik van explosieven bij verkenningsonderzoek in Utrecht-Almere

Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) wil in de buurt van Utrecht en Almere onderzoeken of de bodem geschikt is om aardwarmte te winnen. Dat verkenningsonderzoek gebeurt door kleine ladingen explosieven gecontroleerd te laten ontploffen. Voor een verkenningsonderzoek met explosieven is een vergunning nodig.

De Inspecteur-generaal der Mijnen verleent aan EBN deze vergunning, in naam van de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

EBN voert het onderzoek uit langs de lijn Utrecht – Almere over een lengte van ca. 35 km, gelegen in de gemeenten Utrecht, De Bilt, Baarn, Hilversum, Laren, Eemnes, Blaricum, Huizen, Zeewolde en Almere. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden rond 21 februari 2019 en eindigen ze rond 20 maart 2019. De vergunning bepaalt dat uiterlijk 1 mei 2019 het werken met explosieven klaar moet zijn.

Aan de vergunning heeft de Inspecteur-generaal der Mijnen voorschriften verbonden waar EBN zich aan moet houden. SodM ziet er op toe dat EBN zich aan de vergunning en aan de wettelijke bepalingen houdt. Daarnaast moet EBN zich ook aan andere regels houden, zoals voorschriften uit vergunningen van de gemeenten.

Er is een mogelijkheid voor belanghebbenden om bezwaar te maken tegen deze vergunning, tot zes weken na verzending van de vergunning, dus tot en met 3 april 2019.

Seismisch onderzoek met behulp van geluidsgolven
Bij seismisch onderzoek wordt een soort echo van de ondergrond gemaakt, met behulp van geluidsgolven. In dit geval worden de geluidsgolven gemaakt door precies en gecontroleerd kleine ladingen explosieven te laten ontploffen op een diepte van ongeveer 20 meter. Door de weerkaatsingen van de geluidsgolven, krijgt EBN een beeld van de ondergrond en kan het bedrijf bepalen of de ondergrond geschikt is voor het winnen van aardwarmte.

Tijdens het werk met de explosieven, kun je in de buurt ongeveer een uur lang om de paar minuten en lichte plof horen. EBN moet daarbij op een afstand van minimaal 50 meter van woningen blijven.

Het opwekken van de geluidsgolven gebeurt deels in de avonden. Het onderzoek levert namelijk de beste resultaten op als er zo min mogelijk geluid in de omgeving te horen is. Daarom zal EBN ook in de avond met geluidsgolven werken. Maar dat mag niet ’s-nachts. Tussen 23:00u en 07:00 werkt EBN niet met de explosieven. Voor de bebouwde kom geldt dat EBN tussen 19:00u en 07:00u geen explosieven tot ontploffing mag brengen.