Toegankelijkheid

De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, past de Rijksoverheid onder meer de Webrichtlijnen versie 2 toe.

World Wide Web Consortium W3C

De Webrichtlijnen versie 2 zijn gebaseerd op internationaal erkende richtlijnen van het World Wide Web Consortium (W3C). Deze richtlijnen gaan over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

Webrichtlijnen: pas toe of leg uit

De Webrichtlijnen staan op de  lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie. Voor alle open standaarden op deze lijst geldt het zogenaamde 'pas toe of leg uit'-principe. Overheidsorganisaties moeten de standaarden op deze lijst toepassen ('pas toe'). Is dit om zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk? Dan moeten zij dit op een transparante manier verantwoorden ('leg uit').

Platform Rijksoverheid online: technisch-functionele toegankelijkheid

Deze website gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) die aan de functioneel-technisch eisen van de Webrichtlijnen voldoet. De actuele lijst met de nog niet opgeloste technische afwijkingen staat op de website platformrijksoverheiddemo.nl.

Redactionele toegankelijkheid SodM.nl

Er zijn ook eisen binnen de Webrichtlijnen die gaan over de redactionele aspecten van de website. SodM heeft de website laten toetsen aan deze eisen in een toegankelijkheidsonderzoek. In de toegankelijkheidsverklaring voor sodm.nl staat welke afwijkingen van de richtlijnen de website nog vertoont en welke maatregelen SodM neemt om die te verhelpen.

Opheffing magazines.sodm.nl

De twee magazines die SodM publiceert via magazines.sodm.nl zijn niet op toegankelijkheid onderzocht. SodM zet voor 1 januari 2021 de informatie van deze magazines om in een toegankelijke PDF en publiceert die op de website sodm.nl. De magazines worden daarna offline gehaald. Dit verklaart SodM in de toegankelijkheidsverklaring magazines.sodm.nl.