Toegankelijkheid

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) wil graag dat iedereen alle informatie op deze website goed kan vinden, begrijpen en gebruiken. Daarom werken we doorlopend aan het verder verbeteren van de vindbaarheid, leesbaarheid en toegankelijkheid van de online informatie. 

Toegankelijkheid van documenten

We doen ons best om documenten op onze website toegankelijk te maken. Helaas lukt dat niet altijd. Hebt u een toegankelijke versie nodig van een document op onze website? Stuur ons een e-mail. We nemen binnen een week contact met u op. En we proberen u binnen 4 weken een toegankelijke versie te sturen.

Toegankelijkheidsverklaring website

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat overheidssites vanaf 23 september 2018 moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen. SodM heeft de website laten toetsen aan deze eisen in een toegankelijkheidsonderzoek. In de toegankelijkheidsverklaring voor sodm.nl staat welke afwijkingen van de richtlijnen de website nog vertoont en welke maatregelen SodM neemt om die te verhelpen.

Webrichtlijnen: pas toe of leg uit

De Webrichtlijnen staan op de  lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie. Voor alle open standaarden op deze lijst geldt het zogenaamde 'pas toe of leg uit'-principe. Overheidsorganisaties moeten de standaarden op deze lijst toepassen ('pas toe'). Is dit om zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk? Dan moeten zij dit op een transparante manier verantwoorden ('leg uit').

Platform Rijksoverheid online: technisch-functionele toegankelijkheid

Deze website gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) die aan de functioneel-technisch eisen van de Webrichtlijnen voldoet. De actuele lijst met de nog niet opgeloste technische afwijkingen staat op de website platformrijksoverheidonline.nl.