Advies SodM over de wijziging van het opslagplan Norg

SodM heeft de risico’s van het gewijzigde plan voor de ondergrondse gasopslag Norg (Drenthe) van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op 18 december 2018 beoordeeld. SodM concludeert dat de risico’s voldoende beperkt zijn als aan een aantal voorwaarden voor risicobeheersing wordt voldaan.

Procedure

De NAM heeft de gevolgen van het verruimen van het drukbereik in de gasopslag Norg in kaart gebracht, en deze beschreven in een gewijzigd opslagplan. Het ministerie van EZK heeft SodM om advies gevraagd over dit opslagplan. SodM heeft gekeken naar de gevolgen voor het milieu en de mensen in de buurt.

Meer gas opgeslagen – ruimer drukbereik

De NAM wil het drukbereik in de Norg gasopslag verruimen om meer gas erin op te slaan en eruit te produceren, tot een maximum van 6 miljard Nm3 gas per jaar. Deze verruiming geldt voor één deel van de gasopslag waar de bovengrens wordt verhoogd naar 347 en de ondergrens wordt verlaagd naar 225 bar. Voor het reservoir als geheel blijft de bovengrens ongewijzigd op 327 bar en de ondergrens ongewijzigd op 235 bar. Verder adviseert SodM de minister voorwaarden te stellen, zoals het begrenzen van de snelheid van injectie en productie.

Ontwerp-instemmingsbesluit en bijbehorende adviezen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op 2 april 2019 het ontwerp-instemmingsbesluit over het opslagplan Norg gepubliceerd. Het opslagplan, het ontwerp-instemmingsbesluit en alle bijbehorende adviezen, waaronder die van SodM, vindt u op de website van NLOG.